Abstrakty

Poniżej zamieszczamy dwa ciekawe abstrakty artykułów wygłoszonych na konferencji naukowej "Interdyscyplinarność jako droga rozwoju nauki"


Wpływ procesu fermentacji na zawartość związków fenolowych
mgr. inż. A. Ignaciuk, dr J. Piekut, prof. zw. dr hab. W. Lewandowski
Politechnika Białostocka,  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,  Zakład Chemii,
ul. Zamenhofa 29, 15-435 Białystok

Polifenole są to wtórne metabolity roślinne o bardzo zróżnicowanej strukturze. Można je znaleźć we wszystkich częściach roślin zaczynając od kwiatów, poprzez owoce nasiona, liście aż do korzeni. Związki te wykazują wielokierunkowe działanie na żywność. Z jednej strony kształtują smak oraz barwę, z drugiej zaś wykazują aktywność przeciwutleniającą.
Z racji szybkiego rozwoju oraz zmian cywilizacyjnych, jak również związanego z nimi większego stresu u ludzi, następuje wzrost zainteresowania „zdrowym” trybem życia i odżywiania. W dużym stopniu odchodzi się od tradycyjnych naturalnych, nieprzetworzonych produktów spożywczych na korzyść produktów przetworzonych przemysłowo. Jednym z takich przykładów, który w porównaniu do przeszłości ma niewielki udział w żywieniu, są produkty fermentowane. Umożliwiają konserwację żywności w sposób naturalny oraz pozwalają zachować lub wzbogacić walory odżywcze, smakowe i prozdrowotne. Produkty te nie są odpowiednio doceniane w uprzemysłowionym świecie, a umożliwiały przetrwanie naszym przodkom. Proces fermentacji nie tylko podnosi strawność składników odżywczych żywności, ale również może powodować generowanie funkcjonalnych komponentów, takich jak witaminy czy też przeciwutleniacze.

Celem pracy  była analiza doniesień literaturowych i aktualizacja danych na temat wpływu procesu fermentacji na zawartość związków biologicznie czynnych w produktach pochodzenia roślinnego. 

Słowa kluczowe: proces fermentacji, związki fenolowe, produkty pochodzenia roślinnego


Zastosowanie metod chromatograficznych do izolacji i identyfikacji związków fenolowych w roślinach zielarskich
mgr P. Borys, dr M. Samsonowicz, prof. dr hab. W. Lewandowski
Politechnika Białostocka,  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,  Zakład Chemii,
Wiejska 45A Białystok
 Abstrakt:
Związki fenolowe występują powszechnie w owocach i warzywach, w napojach (herbata, wino, piwo) i ziołach. Aktywność biologiczna tych związków przejawia się w  zapobieganiu niepożądanym zmianom struktury włosowatych naczyń krwionośnych poprzez  ochronę witaminy C i  zwiększaniu elastyczności ścian naczyń krwionośnych oraz ochronę organizmu przed szkodliwym działaniem nadtlenków i rodników inicjujących procesy oksydacyjne poprzez zmiatanie rodników nadtlenkowych i przerywanie łańcuchowych reakcji rodnikowych. Ilość związków polifenolowych zawartych w ziołach i innych roślinach, jest zależna przede wszystkim od: warunków agrotechnicznych i klimatycznych, stopnia dojrzałości rośliny, warunków przechowywania oraz czynników genetycznych.                                     Celem pracy było dokonanie przeglądu i ocena przydatności metod chromatograficznych stosowanych do oznaczania związków fenolowych zawartych w ekstraktach ziołowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu sposobu przygotowania i oczyszczania próbek materiału roślinnego na zawartość oznaczanych związków.  Wiedza na temat występowania flawonoidów w ekstraktach roślinnych nie jest pełna, dlatego celem pracy jest zidentyfikowanie i porównanie zawartości flawonoidów w powszechnie użytkowanych ziołach.                                                                                                                                             Słowa kluczowe: Związki fenolowe i ich zawartość w ziołach, chromatografia, ekstrakcja