niedziela, 3 stycznia 2016

Szerzej o nas

Fundacja HUTENA powstała z myślą o propagowaniu nauki, uczenia się i zdobywania wiedzy. Głównymi jej celami jest publikowanie w szczególności monografii naukowych, a także innych tekstów. Niesienie pomocy potrzebującym, z naciskiem na dzieci i młodzież z domów dziecka oraz rodzin zastępczych, które pragną poszerzać swoje horyzonty, a poprzez swoją sytuację mają to utrudnione. 

Fundacja nie zatrudnia osób, opiera się na pracy wolontaryjnej zarówno członków Zarządu, jak i wolontariuszy z Polski, ale także z Malezji i Indonezji.
Każda złotówka jest przeznaczana na cele statutowe.

W ramach swojej dotychczasowej działalności Fundacja:
- opublikowała trzy monografie naukowe, które są dostępne w dobrych księgarniach,
- kończy pracę nad kolejnymi publikacjami,
- przeprowadziła trzy konferencje naukowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
- wsparła konkurs organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczno w Elblągu.


W 2016 roku:
- będziemy kontynuować wcześniej wymione działania,
- planujemy otworzyć oddział w Toruniu, a także w innych miastach,
- zorganizujemy zgromadzenia publiczne mające na celu uświadomienie społeczeństwa - ile dzieci w naszym kraju głoduje i będziemy zbierać środki na darmowe posiłki w szkolnych stołówkach.
- prowadzić warsztaty z powtórnego wykorzystania odpadów.

Fundacji można pomóc na różne sposoby. Może jeden z nich zachęci również Ciebie do ofiarowania pomocy. Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).
Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Fundacji:
NEST BANK 
52 2530 0008 2026 1024 5858 0001


 Fundacja HUTENA ul. Browarna 43/5, 82-300 Elbląg